انواع اختراع

انواع اختراع

  • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
  • |
  • 08 سپتامبر 2019
  • |
  • بدون دیدگاهانواع اختراعReviewed by رسول عطائیان on Sep 8Rating: 5.0انواع اختراعاختراعات را میشود از جنبه های مختلف تقسیم بندی کرد: به عنوان مثال بر اساس مرجع یا موسسه ای اقدام به صدور گواهی ثبت اختراع برای حمایت و حفظ از آن می کند، به دو دسته ملی یا منطقه ای تقسیم کرد همچنین بر اساس موضوع یا زمینه فنی اختراع و صنعتی که اختراع در آن قرار میگیرد میتوان آن را به دسته های بیوتکنولوژیف شیمیایی، دارویی، نانویی و... تقسیم کرد

در مقالات قبلی در مورد اختراع و چگونگی ثبت آن صحبت کردیم حالا میخواهیم انواع اختراع را به شما معرفی کنیم

اختراعات را میشود از جنبه های مختلف تقسیم بندی کرد و انواع اختراع را مشخص کرد: به عنوان مثال بر اساس مرجع یا موسسه ای اقدام به صدور گواهی ثبت اختراع برای حمایت و حفظ از آن می کند، به دو دسته ملی یا منطقه ای تقسیم کرد

همچنین بر اساس موضوع یا زمینه فنی اختراع و صنعتی که اختراع در آن قرار میگیرد میتوان آن را به دسته های بیوتکنولوژی شیمیایی، دارویی، نانویی و… تقسیم کرد

تک ایده

 

اختراع محصول یا فرآورده

در این نوع اختراع، مخترع فکر ، ایده یا طرح خود را به صورت یک محصول یا فرآورده در میآورد

مانند: یک ابرار و کالا

اختراع فرآیند یا روش خاص

در بعضی مواقع فرایندها دارای یک دانش فنی یا ارزش خاصی میباشد

به عنوان مثال برای تولید محصول a، یک فرآیند وجود دارد، درصورتی که ما راه و فرآیند دیگری برای تولید بسازیم که مشکل یا محدودیتی را حل کرده باشد (با در نظر گرفتن شروط اختراع) فراینده ساخته شده توسط ما اختراع محسوب میشود

 استفاده جدید از شی شناخته شده

در بعضی از کشور ها از استفاده جدید از شیء شناخته شده، را اختراع میدانند و آن را مورد حمایت قرار میدهند و اصطلاحا آن را اختراع کوچک می نامند.

چه اختراعی ثبت میشود

 اختراع ملی

اختراع ملی به اختراعاتی گفته میشود که به وسیله مرجع قانونی و صلاحیت دار ملی صادر شده باشد

اختراع منطقه ای

اختراعی که توسط یا مرجع بین المللی یا مرجع ملی که برای صدور گواهی ثبت اختراع در بیش از یک کشور معتر باشد، ثبت شود اختراع منطقه ای نامیده میشود

اختراع تکمیلی

اختراعی که برای نکمیل یا بهبود اختراعی ثبت شود و مشکل یا محدودیتی را از اختراع قبلی حل کرده باشد که از نظر مدت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار، دارای ویژگی و مقررات خاصی است

اختراع وارداتی

اختراع وارداتی معمولا برای یک دوره و مدت کوتاه، به اختراعاتی که در یک کشور خارجی به ثبت رسیده اند اعطاء میگردد و به استناد این گواهی اختراع، صاحب امتیاز می تواند در نمایشگاه شرکت کند.

اختراع سری

در برخی از کشور ها،زمانی که انتشار اسناد اختراع چه از طریق اظهار نامه چه گواهی ثبت اختراع، مضر برای امنیت ملی باشد در این صورت تحت شرایطی بنا بر دستور مقامات ذیصلاح اختراع محرمانه تلقی و از انتشار اظهارنامه یا گواهی خودداری میشود

اختراعات گزینشی یا انتخابی

از انواع اختراع میتوان به اختراع گزینشی یا انتخابی اشاره کرد

این اختراع در برخی از نظام های ملی پیش بینی شده است و در حوزه ترکیبات شیمیایی است. هنگامی که ماده شیمیایی جدید و با ارزش یکشف می شود.

به عنوان مثال داردوی جدید یا نوع جدیدی از مواد رنگی، معمولا بلافاصله برای یک شیمی دان ماهر روشن خواهد شد که ترکیبات بی شمار و کاملا نزدیک دیگری می تواند وجود داشته باشد که همانقدر مفید یا حتی بهتر از آن باشد ولی هنوز فرصت برای ساخت این گونه ترکیبات یکی پس از دیگری و رسیدن به این نتیجه که کدام یک به همان اندازه مطلوب یا بهتر است وجود دارد

حتی فرصت بیشتری برای اختراع و مشاهده اینکه چه مواد دیگری می تواند همانقدر مفید یا بهتر باشد، بدون نیاز به ساخت آنها، وجوددارد. در این فرض انتخاب موارد مفید از میان گروه بزرگ که قبلا به طور کلی شناخته شده اند« گزینش» نامیده می شود.

دادگاه های انگلیس مقررات ویژه ای را برای پوشش دادن این گونه اختراع پیش بینی کرده اند، به ویژه اینکه توصیف در چنین فرضی باید توضیح دهنده این امر باشد که چرا موارد انتخابی بهتر از بقیه است.