حق تقدم ثبت اختراع

حق تقدم ثبت اختراعReviewed by محدثه کابلی on Sep 16Rating: 5.0حق تقدم ثبتتعریف حق تقدم ثبت این اصطلاح به معنای برخورداری از حقوق معین برای متقاضی است که به هنگام ارائه اظهارنامه برای حمایت در دیگر کشورهای عضو و در یک دوره مشخص زمانی (شش یا دوازده ماهه) صورت می‎گیرد. بر طبق حق تقدم ثبت یک اظهارنامه قانونی حمایت از حق اختراع، نمونه اشیاء مصرفی، طرح صنعتی یا علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو توسط یک درخواست کننده، انجام می‎شود.

ادعای حق تقدم یا حق تقدم ثبت اختراع ، این اصطلاح به معنای برخورداری از حقوق معین برای متقاضی است که به هنگام ارائه اظهارنامه برای حمایت در دیگر کشورهای عضو و در یک دوره مشخص زمانی (شش یا دوازده ماهه) صورت می‎گیرد.

بر طبق حق تقدم، ثبت یک اظهارنامه قانونی اختراع، نمونه اشیاء مصرفی، طرح صنعتی یا علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو توسط یک درخواست کننده یا مخترع، انجام می‎شود.

زمانیکه یک وسیله اختراع می‎شود و یا یک علامت تجاری برای یک شرکت انتخاب می‎گردد، نیازمند ثبت است. اگرچه در اختراع اجباری در کار نیست اما علامت تجاری، الزاما باید ثبت شود.

حق تقدم در اختراع

 

بر طبق درخواست اداره ثبت از متقاضیان حق تقدم، آنها موظفند تا در زمان مشخصی کپی اظهارنامه اولیه گواهی شده توسط ثبت محل تقاضا را تحویل دهند. حق استفاده انحصاری از یک علامت، مختص به کسی خواهد بود که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است.

در صورتی که متقاضی ثبت بخواهد با استناد به تقاضای ثبت خارج از کشور، از مزایای حق تقدم تا حداکثر ۱۲ ماه استفاده نماید، باید مدارک و مستندات لازم و مرتبط با حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ ارائه دهد.

درخواست کننده فقط می تواند برای اظهارنامه اول، درخواست حق تقدم نماید. به عبارتی موضوع هر دو اظهارنامه باید واحد باشد. یعنی امکان این امر وجود ندارد که به دنبال اظهار نامه اول، اظهارنامه دومی را به ثبت رساند که احتمالا اصلاح شده باشد و پس از اظهار نامه دوم به عنوان مبنای حق تقدم در ارتباط با موضوع گنجانده شده در اظهارنامه اول استفاده کرد.

پس گرفتن، رهاکردن یا رد اظهارنامه اول، صلاحیت آن برای استفاده شدن به عنوان مبنای تقدم را از میان نمی برد. حق تقدم حتی در موردی که اظهارنامه اول ایجادکننده آن حق، دیگر باقی نیست، به بقای خود ادامه می دهد.

اظهار نامه میتواند حاوی اعلامیه ای مبنی بر تقاضای حق تقدم به نحو مقرر در کنوانسیون پاریس باشد. حق تقدم می تواند بر اساس یک یا چند اظهار نامه محلی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که توسط متقاضی یا سلف او در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور(یا هر عضو سازمان تجارت جهانی) تسلیم شده است.

حق تقدم در ثبت اختراع

 

حق تقدم ثبت به چه معناست؟

حق تقدم ثبت اختراع به این معناست که هر ابداعی که تقاضانامه آن، زودتر به ثبت برسد، حق تقدم دارد. از این اصل به عنوان حق تقدم ثبت اختراع نام برده می شود. زمانی که یک علامت تجارتی و یا یک اختراع در کشور دیگری ثبت شده و یا برای ثبت اظهارنامه ارائه گردیده باشد، متقاضی موظف است تا برای ثبت آن درخواست حق تقدم نماید که در ثبت علامت باید به واسطه تسلیم درخواستی به همراه مدرکی که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت مراجعه نماید.

این درخواست باید مشتمل بر نکات ذیل باشد :

 1. تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
 2. طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
 3. کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد، باید ماخذ آن ذکر گردد. در صورتی که متقاضی مدعی دو یا چند اظهارنامه پیشین باشد، مدت حق تقدم از زمان مقدم ترین آن ها محاسبه می گردد.
 4. تحویل اصل مدارک مورد نیاز به همراه ترجمه برای اسنادی که به زبان خارجی تنظیم شده و ضمیمه اظهارنامه الزامی است.
 5. پرداخت هزینه‎های حق تقدم و ارائه رسید مربوط به پرداخت‎ها به اداره ذیربط ضروری خواهد بود.
 6. چنانچه امور اداری توسط نماینده قانونی شرکت انجام شود، ارائه وکالتنامه الزامی است.
 7. اگر ادعای حق تقدم شامل تمامی محصولات اعم از کالا و خدمات مندرج در اظهارنامه نباشد، اشاره به تمامی کالاها و فعالیت‎ها در درخواست حق تقدم ضرورت دارد.

مدت زمان حق تقدم اختراع

برای حق تقدم یا اعدای حق تقدم در کشور های مختلف مدت زمان معینی را در نظر میگیرند

این مدت زمان در ایران و سایر کشور ها دارای متفاوت های میباشد

حق تقدم در اختراع چیست

مدت زمان حق تقدم ثبت اختراع در مقررات ایران

مدت زمان حق تقدم در ثبت اختراع، ۱۲ ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود. در این مدت روز تسلیم جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد ، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل ، محاسبه خواهد شد.

لازم به توضیح است برای آنکه اشخاص ذینفع بتوانند از ثبت اختراعی اطلاع حاصل نمایند، علاوه بر آنکه ثبت هر اختراعی در روزنامه رسمی منتشر می گردد، ماده ۴۲ قانون ثبت علایم و اختراعات مراجعه به کلیه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع را پس از صدور ورقه اختراع آزاد قرار داده و هر کس می تواند از اسناد و اوراق مربوط به ورقه اختراع یا معاملات راجعه به آن با تادیه حقی که آیین نامه معین می کند ، رونوشت مصدق تحصیل کند.

رسیدگی به دعاوی حقوقی و یا جزایی مربوط به اختراع در محاکم تهران به عمل می آید و مانند سایر دعاوی تجاری رسیدگی اختصاری است.
تقاضا کننده ثبت اختراع در صورتی که تقاضای او از طرف اداره ثبت رد شود نیز حق دارد به دادگاه شهرستان تهران مراجعه نموده و از تصمیم اداره ثبت شکایت کند. پس از رسیدگی و صدور حکم اداره ثبت مطابق رای دادگاه رفتار خواهد نمود.

مدت زمان حق تقدم ثبت اختراع در مقررات قرارداد اتحادیه پاریس

قانون الحاق دولت ایران به قرارداد اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت فکری برای صاحبان اختراعی که در خارج از ایران اقامت داشته و عضو اتحادیه مزبور هستند مزایایی قائل شده است که بطور اختصار ذیلاَ شرح داده می شود:

 1. هر صاحب اختراعی که تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای عضو نموده باشد، می تواند تقاضای ثبت اختراع خود را در یکی از کشورهای دیگر عضو اتحادیه بنماید و برای ثبت اختراع خود در سایر کشورهای اتحادیه در مدت ۱۲ ماه پس از تقاضای ثبت اولیه حق تقدم دارد ، مگر آنکه اختراع به حقوق مکتسبه اشخاص لطمه وارد سازد.
 2. اعضای اتحادیه از لحاظ حقوق مالکیت صنعتی در سایر کشورهای عضو اتحادیه از همان مزایایی که برای اتباع آن کشور مقرر است ، استفاده می کنند، به شرط آنکه شرایط و تشریفاتی که قانون برای اتباع کشور مقرر داشته است، رعایت نمایند.
 3. مقرراتی برای حمایت حق اختراع و جلوگیری از رقابت نامشروع پیش بینی نموده است.
 4. مقرراتی برای توقیف محصولات تقلیدی و تقلبی پیش بینی شده است.

 

حق تقدم ثبت اختراع چه مزایایی دارد؟

از جمله مزیت های اصلی حق تقدم در ثبت اختراع متوان به موارد زیر اشاره کرد

 1. سهامداران با انجام حق تقدم مجاز خواهند بود تا در زمان اعمال افزایش سرمایه تعداد ۱۰۰ سهم از سهام شرکت را در اختیار بگیرند.
 2. از دیگر مزایای حق تقدم ثبت، بوجود آمدن فرصت سرمایه گذاری و فعالیت‎های تجاری و اقتصادی می‎باشد.
 3. در صورتی که هنگام افزایش سرمایه شرکت، سهام در اختیار شرکا نباشد، صاحبان سهم می‎‎توانند از طریق حق تقدم عرضه شده توسط دیگر سهامداران، سهم خود را افزایش دهند.