نقشه يا نقشه‌های اختراع

طبق ماده ۱۵ آئین نامه اجرایی برای ترسیم نقشه به نکات ذیل توجه فرمایید
الف) در روی کاغذ A4.
ب ) با وضوح و شفافیت کامل و ترجيحاً در رسم آن‌ها از ابزارهاي فني نقشه‌كشي استفاده شود.
ج ) تمام عناصر نقشه دارای مقیاس باشند.
د ) تا حد امکان به صورت عمودی باشد.
هـ) اعداد و حروف خوانا باشد.
و ) شامل نشانه باشد.
ز ) صفحات به ترتیب باشد.
ح ) هیچ توضیحی نباید روی نقشه وجود داشته باشد.
در صورت نیاز می توانید از خدمات مرکز تحقیقات کارآفرین جهت تهیه نقشه های اختراع خود استفاده نمایید. هزینه این خدمات به صورت مجزا اخذ خواهد شد.

مطلب پیشنهادی:   مدارک ثبت طرح صنعتی
نویسنده : سر دبیر | ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | دسته : بلاگ ، مقالات ، مالکیت فکری ، اختراع ، بلاگ | نظرات کاربران (0)