0936 2866 703 051-38768022

جستجوی طرح صنعتی

جستجوی طرح صنعتی

در مقالات  قبل در مورد طرح صنعتی و ویژگی های آن به صورت مفصل صحبت کردیم و در این مقاله میخواهیم نحوه جستجوی طرح صنعتی در ایران و در سایت سازمان ثبا اسناد و املاک ایران را بررسی کنیم

طرح صنعتی

طرح صنعتی

گر بخواهیم به زبان عامیانه بیان کنیم طرح صنعتی شامل ظاهر، رنگ و شکل یک کالا می باشد اما به طور دقیق تر طرح صنعتی به معنای ویژگی های شکل و ارگونومیک به صورت سه بعدی در یک کالا، نقش، تزئینات، خطوط و رنگ های مورد استفاده به صورت دوبعدی در کالا و یا ترکیبی از این ویژگی ها را گویند.

به عبارت دیگر طرح صنعتی صرفا جنبه تزئینی یا زیبایی شناختی و به عبارتی شکل ظاهری یک کالا را نشان میدهد.طرح صنعتی میتواند شامل خصوصیات سه بعدی مثل شکل یا خصوصیات دو بعدی مانند الگوها، خطوط، و رنگ باشد و به گونه ای ترکیب یا شکل یک محصول را تغییر دهد

پس ایجاد هر نوع تغییری در این ویژگی ها که باعث زیباشناختی محصولات و یا افزایش جذابیت برای مصرف کنندگان شود را باید ثبت نمود.

مدارک ثبت طرح صنعتی

مدارک ثبت طرح صنعتی

مدارک ثبت طرح صنعتی، که براساس توضیحات اداره مالکیت فکری به شرح زیر توضیح داده شده است. ۱٫  مدارک مثبت هويت متقاضي (مالک) و طراح: شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی، برای اشخاص حقیقی و تصویری از آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت و شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء جهت اشخاص حقوقی […]