0936 2866 703 051-38768022

تایید فنی نرم افزار

تایید فنی نرم افزار

یکی از مراحل ثبت نرم افزار اخذ تاییدیه فنی میباشد که با درخواست صدور تاييديه فني آغاز و به صدور گواهي تاييد فني «ثبت نرم افزار» روال صدور تاييديه فني مي انجامد و پايان مي يابد. اين روال بخش آغازين از فرآيند ثبت نرم افزار بوده و در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-دبيرخانه شوراي […]

ثبت نرم افزار

ثبت نرم افزار

جهت ثبت نرم افزار ، متقاضی باید به سایت نشر سرامد مراجعه کرده و همانند راهنمایی های زیر ثبت نام کرده و پنل کاربری خود را دریافت کند پس از ورود به سایت روی گزینه قسمت درخواست ثبت نرم افزار کلیک کرده تا وارد صفحه ورود و ثبت نام شوید.   در اینجا میتوانید برای […]

قوانین حمایت از ثبت نرم افزار

قوانین حمایت از ثبت نرم افزار

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۴ مجلس شوراي اسلامي شامل ۱۷ بند بوده و به شرح زیر میباشد ماده ۱_حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. […]