0936 2866 703 051-38768022

جستجوی اختراع در سایت لنز

جستجوی اختراع در سایت لنز

ستجوی اختراع در سایت لنز یکی از راه های دیگر برای پیدا کردن طرح های مشابه طرح ما است که برای اطلاع از چگونگی کار با این سایت و یافت سریع تر نتایج خواندن این مقاله لازم است.

سایت لنز (lens) در سال ۲۰۰۰ میلادی راه اندازی شد و علاوه بر مقالات اختراع، مقالات پژوهشی( آثار علمی) نیز در خود دارد.در که در حال حاظر بیش از ۲۰۶میلیون مقاله پژوهشی و حدود ۱۱۸ میلیون مقاله اختراع می توان در این سایت جستجو نمود.

حق تقدم ثبت اختراع

حق تقدم ثبت اختراع

ادعای حق تقدم یا حق تقدم ثبت اختراع ، این اصطلاح به معنای برخورداری از حقوق معین برای متقاضی است که به هنگام ارائه اظهارنامه برای حمایت در دیگر کشورهای عضو و در یک دوره مشخص زمانی (شش یا دوازده ماهه) صورت می‎گیرد.

بر طبق حق تقدم، ثبت یک اظهارنامه قانونی اختراع، نمونه اشیاء مصرفی، طرح صنعتی یا علامت تجاری در یکی از کشورهای عضو توسط یک درخواست کننده یا مخترع، انجام می‎شود.

اختراع تکمیلی

اختراع تکمیلی

ختراع تکمیلی زمانی که فرد مخترع در ادامه اکتشافات و مطالعات خود و بعد از ثبت اولیه اختراع تغییراتی در راستای بهبود و تکمیل تر شدن یافته و یا وسیله اختراع شده خود انجام می دهد، اعطاء می گردد.
به طور کلی این ورقه از حیث مدت حمایت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار دارای ویژگی و مقررات خاصی است. این اصطلاح در بند (۴) ماده (۱) کنوانسیون پاریس به کار رفته است.

انواع اختراع

انواع اختراع

اختراعات را میشود از جنبه های مختلف تقسیم بندی کرد: به عنوان مثال بر اساس مرجع یا موسسه ای اقدام به صدور گواهی ثبت اختراع برای حمایت و حفظ از آن می کند، به دو دسته ملی یا منطقه ای تقسیم کرد

همچنین بر اساس موضوع یا زمینه فنی اختراع و صنعتی که اختراع در آن قرار میگیرد میتوان آن را به دسته های بیوتکنولوژیف شیمیایی، دارویی، نانویی و… تقسیم کرد

سایت اختراعات

سایت اختراعات

ختراع و توجه به «حقوق مالکیت فکری» یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی باشد.

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند.