0936 2866 703 051-38768022

گارکاه آموزشی ثبت و تجاری سازی اختراع

گارکاه آموزشی ثبت و تجاری سازی اختراع

گارکاه آموزشی ثبت و تجاری سازی اختراعات، با توجه به نیاز و درخوست مخترعین و پژوهشگران شهرستان کاشمر به بنیاد ملی نخبگان، توسط مهندس سید ابوالفضل عباس زاده کارشناس و مشاور توانمند و تجاری سازی اختراعات در تاریخ دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۰ برگزار گردید

در این کارگاه که ۳ ساعت به طول انجامید، مفاهیم مالکیت فکری، اختراع و چگونگی ثبت آن و حقوق مادی و معنوی و راه های ساخت و تجاری سازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

راهنمای ثبت اختراع

راهنمای ثبت اختراع

بت اختراع یکی از موارد مهم مالکیت فکری است که با توجه به نقشی که در تسهیل زندگی بشر و پیشرفت انسان دارد از اهمیت خاصی برخوردار است و رفته رفته به اهمیت آن افزوده میشود.

با توجه به مزیت‌هایی که ثبت اختراع برای مخترع آن در پی دارد و همچنین با توجه به حقوق ثبت اختراع امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو ما در مقاله راهنمای ثبت اختراع  قصد راهنمایی شما در فرایند های ثبت را داریم