909 90 70 589 051-38781018

جستجوی اختراع

جستجوی اختراع

داشتن یک طرح و ایده به تنهایی هیچ کمکی به ما نمی کند، تا زمانی که آن را عنوان یک دارای فکری ثبت و محافظت کنیم و این حفاظت زمانی محقق میشود که شرایط مالکیت فکری را داشته باشد یکی از این شرایط  چه در ثبت اختراع و چه در ثبت طرح صنعتی، جدید بود […]

مالکیت فکری

مالکیت فکری

همان‌طور که از اسمش مشخصه از دو کلمه مالکیت+ فکری تشکیل‌شده که تعاریف مختلفی از هردو کلمه وجود داره که شباهت‌ها و قرابت‌های نزدیکی به دارند که همین موضوع باعث ایجاد مترادف‌های معتقدی  مانند: مالکیت معنوی، ذهنی، صنعتی و حقوق فکری و.. شده و افراد رو دچار سردرگمی و اشتباه میکنه در ادامه این مقاله […]

چرا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟

چرا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟

چرخه های کوتاه محصول و رقابت های روزافزون، فشار زیادی بر شرکت ها وارد می کند تا نوآور باشند و یا به نوآوری سایر شرکت ها دسترسی پیدا کنند تا در بازارهای صادراتی و داخلی رقابت کنند و به این رقابت ادامه دهند. اگر محصول جدید یا بهبود یافته ای را به بازار عرضه کنید […]

اختراع و نحوه ثبت آن

اختراع و نحوه ثبت آن

اختراع بطور کلی به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای یک مشکل فنی است. این راه حل ممکن است به ایجاد دستگاه ، محصول ، روش یا فرایند کاملا جدید مربوط باشد یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرایند شناخته شده ای باشد. به طور کلی می توان گفت که راه حل […]