909 90 70 589 051-38781018

راهنمای ثبت اختراع

راهنمای ثبت اختراع

ثبت اختراع یکی از موارد مهم مالکیت فکری است که با توجه به نقشی که در تسهیل زندگی بشر و پیشرفت انسان دارد از اهمیت خاصی برخوردار است و رفته رفته به اهمیت آن افزوده میشود. با توجه به مزیت‌هایی که ثبت اختراع برای مخترع آن در پی دارد و همچنین با توجه به حقوق […]

چرا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟

چرا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟

چرخه های کوتاه محصول و رقابت های روزافزون، فشار زیادی بر شرکت ها وارد می کند تا نوآور باشند و یا به نوآوری سایر شرکت ها دسترسی پیدا کنند تا در بازارهای صادراتی و داخلی رقابت کنند و به این رقابت ادامه دهند. اگر محصول جدید یا بهبود یافته ای را به بازار عرضه کنید […]