نوشته هایی با برچسب دسته بندی اختراع

نوشته هایی با برچسب دسته بندی اختراع

انواع اختراع
، ، ، ،

انواع اختراع

اختراعات را میشود از جنبه های مختلف تقسیم بندی کرد: به عنوان مثال بر اساس مرجع یا موسسه ای اقدام به صدور گواهی ثبت اختراع برای حمایت و حفظ از آن می کند، به دو دسته ملی یا...

ادامه مطلب