0936 2866 703 051-38768022

رویداد ارزشگذاری و تجاری سازی فناوری

رویداد ارزشگذاری و تجاری سازی فناوری

مرکز نوآوری و کارآفرینی تک همواره در کنار مخترعین و محققان بوده و با برگزاری رویداد ها و سمینار های آموزشی نقش مهمی در فراگیر شدن این مفاهیم داشته است  یکی از این سری رویداد ها، رویداد ارزشگذاری و تجاری سازی است که به صورت متعدد و دوره ای بنا به نیاز مخترعین برگزار میشود […]

رویداد استارتاپ گرایند

رویداد استارتاپ گرایند

اولین رویداد استارتاپ گرایند مشهد با بستری مناسب جهت آشنایی و گفتگو با موسسین و بنیانگذاران کسب و کار ها و گفتگو پیرامون کسب و کار ها و داستان پیدایش استارتاپ ها این رویداد در فضای دوستانه و با حضور مهمانان ویژه ای هچون مهندس مرتضی عطایی نژاد، مخترع و برگزیده جشنواره بنیاد ملی نخبگان […]