0936 2866 703 051-38768022

اسناد اختراع

اسناد اختراع

اسناد اختراع شامل بخش های زیر است:

عنوان اختراع
شرح و توصیف 
ادعاها
خلاصه
نقشه ها

دریافت تخفیف
تخفیف ویژه عید غدیر
Download