0936 2866 703 051-38768022

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

گواهینامه ثبت اختراع، یک گواهی یا حق انحصاری است که از سوی دولت یک کشور به فرد یا افراد خاصی برای محصول، فرایند، و طرحی که دارای ویژگی هایی مانند نوآورانه، جدید، ابتکاری،  قابل شرح، داشتن کاربرد صنعتی و قابل اجرا باشد که قابلیت رفع  یک مشکل فنی را داشته باشد، اعطا می کند.

در ایران، امور مربوط به ثبت اختراع و صدور گواهی های لازم توسط مرکز مالکیت معنوی که به اداره ثبت اسناد و املاک وابسته است، انجام می شود. در صورتی از یک گواهی حمایت می شود که ان اختراع در مدت زمان مشخص شده و توسط اداره ثبت اختراع هر کشور به ثبت رسیده باشد.

دریافت تخفیف
تخفیف ویژه عید غدیر
Download