0936 2866 703 051-38768022

معاهده pct

معاهده pct

احساس نیاز به حمایت بین الملی از ثبت اختراع برای اولین بار در سال ۱۸۷۳ میلادی، بعد از عدم حضور مخترعین در یک نمایشگاه بین المللی که با محوریت رونمایی از اختراعات و نوآوری های یک سال گذشته بود، به وجود آمد.

علت عدم حضور آنها در نمایشگاه نبود حمایت ها و قوانینی برای جلوگیری از کپی شدن دستآورد های آنها بود، زیرا آنها معتقد بودند پس از حضور در نمایشگاه ایده و اختراعاتشان کپی شده و هیچ حقی برای آن ها در نظر گرفته نشده است.