rnrnrn
			نوشته هایی با برچسب سامانه ثبت آثار ادبی و هنری

نوشته هایی با برچسب سامانه ثبت آثار ادبی و هنری

قوانین حمایت از حقوق آثار ادبی و هنری
، ، ،

قوانین حمایت از حقوق آثار ادبی و هنری

قوانین حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و ثبت اثر را می توان در این مواد بررسی کرد فصل اول_تعاریف ماده ۱_از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه...

ادامه مطلب