نوشته هایی با برچسب ویژگی های طرح صنعتی

نوشته هایی با برچسب ویژگی های طرح صنعتی

طرح صنعتی
، ، ، ، ، ، ،

طرح صنعتی

گر بخواهیم به زبان عامیانه بیان کنیم طرح صنعتی شامل ظاهر، رنگ و شکل یک کالا می باشد اما به طور دقیق تر طرح صنعتی به معنای ویژگی های شکل و ارگونومیک به صورت سه بعدی در یک...

ادامه مطلب