rnrnrn
مجلس سازوکار حمایت از مالکیت صنعتی و مخترعان را مشخص کرد

مجلس سازوکار حمایت از مالکیت صنعتی و مخترعان را مشخص کرد

  • ریحانه مدیری
  • |
  • 22 نوامبر 2021
  • |
  • بدون دیدگاهتهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب برخی از مواد طرح حمایت از مالکیت صنعتی، سازوکار چگونگی ثبت اختراع، حمایت از مخترعین و مصادیقی که موضوع این قانون نیست را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی،  گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی در دستور کار قرار داد و پس از تصویب کلیات آن، نمایندگان مجلس وارد جزییات شده و برخی از مواد آن را تصویب کردند.

در ماده یک که توسط نمایندگان به تصویب رسید اختراع نتیجه‌ فکر فرد یا افراد است که راه‌حل عملی جدیدی را برای حل مشکل فنی مشخص در زمینه‌ صنعت ارائه می‌نماید. اختراع ممکن است به صورت فرآورده یا فرآیند باشد.

بر اساس ماده ۲ نیز که به تصویب نمایندگان رسید،  گواهینامه‌ اختراع، سندی است که ‌مرجع ثبت مالکیت صنعتی که در این قانون «مرجع ثبت» نامیده می‌شود، برای اختراع صادر می‌کند و نشان‌دهنده‌ حقوق انحصاری مندرج در این قانون برای دارنده‌ آن است.

همچنین طبق ماده ۳ بهره‌مندی از حقوق ناشی از اختراع مندرج در این قانون، منوط به ثبت آن نزد مرجع ثبت است.

بر اساس ماده ۴ نیز موارد زیر از مصادیق اختراع موضوع این قانون نیست یا از حیطه‌ حمایت از اختراع خارج است:

۱-‌ کشفیات، نظریه‌های علمی، روش‌های ریاضی و آثار هنری

۲- کاربرد جدید از فرآورده‌ها یا فرآیندهای شناخته‌شده

۳- طرحها، قواعد و روش‌های انجام فعالیت‌های ذهنی و فعالیت‌های اجتماعی، کسب‌ و کار و بازی‌ها

۴- روش‌های پیشگیری، تشخیص، جراحی و درمان در بیماری‌های انسان و حیوان

بر اساس این تبصره این بند شامل فرآورده‌های مورد استفاده در روش‌های مذکور که منطبق بر تعریف اختراع است، نمی‌شود.

۵- گیاهان و جانوران و ریزسازواره(میکروارگانیسم) ‌ها و اجزای آنها آنچنان که در طبیعت یافت می‌شوند، ارقام گیاهی و جانوری و اجزای ژنتیکی آنها، مشتقات زیستی طبیعی و همچنین فرآیندهای اساساً زیستی طبیعی

طبق تبصره یک بند ۵ این بند ریزسازواره (میکروارگانیسم) ‌های دست‌ورزی‌شده ژنتیکی و فرآیندهای میکروبیولوژیک تولید و تکثیر آن که به واسطه مداخله مستقیم انسان در ترکیب ژنتیکی به دست می‌آیند و خواصی دارند که در حالت عادی از گونه‌های طبیعی حاصل نمی‌شود و همچنین فرآیندهای زیستی مبتنی‌بر طراحی و مداخله فنی و دارای شروط سه‌گانه اختراع از مصادیق این بند محسوب نمی‌شوند.

بر اساس تبصره ۲ نیز ارقام گیاهی دست‌ورزی‌شده مطابق قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب ۲۹ تیرماه ۱۳۸۴ و منابع دامی دست‌ورزی‌شده مطابق قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب ۷ مردادماه ۱۳۸۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ثبت می‌رسند.

۶- اختراعی که بهره‌برداری از آن، خلاف موازین شرعی، نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است.

۷- اختراعی که بهره‌برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد یا موجب آسیب جدی به محیط زیست یا کاهش تنوع زیستی می‌گردد.