درباره ما

راز موفقیت ما;
یک تیم منسجم و پیگیر میباشد

داستان ما از کجا شروع شد

مرکز نوآوری و کارآفرینی تک ( تدبیرگران کارآفن صنعت ) از سال ۸۸ در دانشکده فنی شهید محمد منتظری مشهد با هدف حمایت از پژوهشگران، مخترعین و صنعتگران کشور، فعالیت خود را در زمینه مالکیت فکری و ثبت اختراع آغاز نمود و پس از گذشت دو سال با استفاده از کادری متعهد و مجرب به عنوان مرجع ارائه خدمات تخصصی ثبت اختراع در سطح کشور شناخته شد.

۰
مشاوره ارائه شده

ارائه مشاوره به بیش از ۵۲۰۰۰ مخترع و پژوهشگر

۰
مشاوره ارائه شده

ارائه مشاوره به بیش از ۵۲۰۰۰ مخترع و پژوهشگر

۰
شهر

ارائه مشاوره به بیش از ۵۲۰۰۰ مخترع و پژوهشگر

مرتضی عطایی نژاد
مرتضی عطایی نژاد

مدیر آی تی و موسس مجموعه

سید ابوالفضل عباس زاده

مدیر عامل مجموعه

هدیه مسعودی

مسئول واحد مالکیت فکری

مصطفی رحیمیان زاده

مشاور خدمات کارآفرینی

حمید براتی

مشاور خدمات کارآفرینی

مهران مزینانی

کارشناس طراحی صنعتی

فاطمه تندیس زاده

مشاور نقض حقوق فناوری