rnrnrn
			مطالب منتشر شده در دسته ی

مطالب منتشر شده در دسته ی "آثار ادبی و هنری"

راهنمای ثبت آثار ادبی و هنری
، ، ،

راهنمای ثبت آثار ادبی و هنری

خب همونطور که تو مقاله های قبلی از اهمیت ثبت آثار ادبی و هنری و حمایت ها و حقوق آن گفتیم، توی این مقاله میخواهیم راهنمای ثبت آثار ادبی و هنری و مراحل اون رو باهم بررسی کنیم...

ادامه مطلب
قوانین حمایت از حقوق اثر ادبی و هنری
، ، ،

قوانین حمایت از حقوق اثر ادبی و هنری

قوانین حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان و ثبت اثر را می توان در این مواد بررسی کرد فصل اول_تعاریف ماده ۱_ از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از...

ادامه مطلب
آثار ادبی و هنری
، ، ، ،

آثار ادبی و هنری

 آثار ادبی و هنري و  نحوه ي دیدن آنها براي هرکسی متفاوت با دیگري است. شاید براي شما هم پیش آمده باشد که دو نفری به دیدن یک فیلم رفته اید و در انتها یک نفر از آن...

ادامه مطلب
05191010117
Contact راحت باشید، از ما بپرسید هر سوالی دارید!