تایید فنی نرم افزار

تایید فنی نرم افزارReviewed by رسول عطائیان on Jul 18Rating: 5.0تایید فنی نرم افزار

یکی از مراحل ثبت نرم افزار اخذ تاییدیه فنی میباشد که با درخواست صدور تاييديه فني آغاز و به صدور گواهي تاييد فني «ثبت نرم افزار» روال صدور تاييديه فني مي انجامد و پايان مي يابد.

اين روال بخش آغازين از فرآيند ثبت نرم افزار بوده و در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور انجام مي شود. بخش بعدي فرآيند، روالي است كه در وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامي ادامه مي بايد و به صدور گواهي ثبت نرم افزار مي انجامد.

روال اخذ تاییدیه فنی نرم افزار شامل ۹ گام می باشد که پس از تکمیل هرگام، گام بعدی آغاز میگردد که این گام ها به شرح زیر میباشد:

گام اول

درخواست کننده ابتدا با مراجعه به سامانه تایید فنی ثبت نرم افزار، فرم های اطلاعات صدور گواهی تایید فنی که به شرح زیر میباشد، تمکیل می نماید:

 1. مشخصات مالک محصول
 2. مشخصات پدیدآورنده محصول
 3. مشخصات نرم افزاری
 • الف .مشخصات عمومی نرم افزار
 • ب. محل تولید محصول نرم افزاری
 • ج. کاربرد محصول نرم افزاری
 • د. گروه نرم افزار
 • ه. مشخصات تولید و توسعه نرم افزار
 • ز. محیط اجرایی نرم افزار

گام دوم

دبیرخانه شورا فرم های اطلاعات صدور گواهی تایید فنی و همچنین عنوان نرم افزار را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت نرم افزار بررسی اولیه میکند و در صورت ابهام یا اشکال در اطلاعات یا عنوان،تعاملات لازم از طریق سامانه با درخواست کننده انجام میشود تا اصلاحات انجام و عنوان تایید شود.

 • تایید فرم های اطلاعات و عنوان نرم افزار توسط دبیرخانه شورا تا یک هفته کاری پس از ثبت نام در سامانه انجام می شود.

گام سوم

درخواست کننده پس از تایید اطلاعات و عنوان نرم افزار، رونوشت الکتریکی(اسکن) اصل مدارک ۱)اقرارنامه و تعهدنامه محضری و ۲)فیش بانکی را در سامانه بارگذاری می کند.

گام چهارم

دبیرخانه شورا رونوشت ها الکتریکی را به لحاظ خوانایی، محتوایی و حقوقی بررسی و در صورت ابهام یا اشکال تعاملات لازم از طریق سامانه با درخواست کننده انجام میشود تا اصلاحات انجام و رونوشت های الکتریکی تایید میشود.

 • بررسی مدارک مذکور توسط دیبرخانه تا ۳ روز کاری پس از بارگذاری صورت خواهد یافت.

گام پنجم

درخواست کننده مدارک و تحویل دادنی ها و مدارک صدور تایید فنی نرم افزار را مطابق با سند راهنمای ارائه شده برای هر مورد تهیه کرده و برابر با دسته های مقرر در ذیل عنوان مدارک و تحویل دادنی های تاییده فنی این دستورالعمل دسته بندی نموده و ضمیمه نامه «درخواست صدور تاییدیه فنی ثبت نرم افزار» می نماید و به دبیرخانه تحویل داده یا از طریق پست ارسال کرده و رسید دریافت می نماید.

گام ششم

دبیرخانه مدارک و تحویل دادنی های درخواست کننده را برابر با چک لیست مربوطه بررسی میکند.

گام هفتم

«آگهی تقاضای تایید فنی ثبت نرم افزار» با مهلت زمان ۲ هفته ای جهت اطلاع رسانی به عموم و اشخاص ثالت در سایت دبیرخانه شورا انتشار می یابد.

 • پس از سپری شدن مدت مذکور و عدم دریافت شکایت یا ادعا نقض حقوق توسط اشخاص ثالث، دبیرخانه شورا روال صدور تاییده فنی ثبت نرم افزار را ادامه می دهد.

گام هشتم

دبیرخانه شورا نامه استعلام تایید محتوی نرم افزار را به انضمام یک نسخه از لوح فشرده برنامه اجرایی رایانه ای و یک عدد فقل سخت افزاری(در صورت وجود) به وزارت جهت احراز عدم مخالفت محتوایی نرم افزار با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجونان ارسال می نماید.

 • وزارت موظف است طی مدت ۲ هفته و یا با اعلام دلایل طی ۳ ماه نظر خود را به دبیرخانه شورا اعلام نماید.

گام نهم

دبیرخانه شورا پس از دریافت تاییدیه یادشده از وزارت حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم افزار در کمیته تایید فنی اقدام و پس از تایید نرم افزار مورد نظر، گواهی تایید فنی نرم افزار را صادر میکند.

 • وزارت موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تأييديه فني دبيرخانه شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهي ثبت به نام درخواست كننده اقدام نمايد.
 • در هر مرحله از روال صدور گواهي تاييد فني چنانچه نقض مواد قانون آشكار شود، تا رفع موارد مذكور ادامه روال تعليق خواهد شد.
 • براي نسخه هاي با تغييرات عمده و ويرايش هاي جديد يك نرم افزار كه قبلا گواهي تاييديه فني ثبت نرم افزار را گرفته است، روال صدور تاييديه فني ثبت نرم افزار از آغاز انجام شده و بررسي فني صورت مي گيرد و مانند يك نرم افزار جديد با آن برخورد مي شود.
 • گواهي تاييد فني ثبت نرم افزار المثني با درخواست رسمي مالك انجام مي شود.
 • با حكم مراجع قضايي ذيصلاح مبني بر ابطال گواهي تاييد فني ثبت نرم افزار، دارنده گواهي متعهد است كه اصل آن را به دبيرخانه شورا تحويل داده و رسيد دريافت نموده به مراجع قضايي تحويل نمايد.

نمودار گردش کار تایید فنی نرم افزار

مراحل ثبت نرم افزار

مراحل تایید فنی نرم افزار