ثبت اختراع

ثبت اختراع

 • مرکز نوآوری و کارآفرینی تک
 • |
 • 05 مارس 2019
 • |
 • یک دیدگاهثبت اختراعReviewed by رسول عطائیان on Mar 5Rating: 5.0ثبت اختراعمطالعه مقالات ( اختراع چیست؟ ، چرا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟ ) برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اختراع. بررسی قوانین مرکز نوآوری تک مطالعه دفترچه راهنما و قوانین مربوطه، تکمیل فرم پیش نویس توصیف و ادعانامه اختراع مطابق رهنمودهای اولیه دفترچه راهنما ، ارسال مدارک به سامانه

مراحل ثبت اختراع

 • مطالعه مقالات ( اختراع چیست؟ ، چرا باید اختراعات خود را ثبت کنید؟ ) برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اختراع.
 • بررسی قوانین مرکز نوآوری تک
 • مطالعه دفترچه راهنما و قوانین مربوطه، تکمیل فرم پیش نویس توصیف و ادعانامه اختراع مطابق رهنمودهای اولیه دفترچه راهنما ، ارسال مدارک به سامانه

تبصره ۱ : در صورتیکه نگارش ادعانامه در مرحله اول برای شما مشکل است ، می توانید  بخش توصیف اختراع ( مشکل فنی ، دانش پیشین ، ارائه راه حل و… ) را تنظیم و جهت اظهار نظر اولیه کارشناس ارسال نمایید.

تبصره ۲ : با ارسال مدارک، برای شما در سامانه ثبت اختراع پنل کاربری اختصاصی تشکیل خواهد شد و ظرف مدت حداکثر ۴۸ ساعت ، نتیجه بررسی و اظهارنظر کارشناس برای شما ارسال خواهد شد.

افشای اسناد اختراع

تبصره: در صورتیکه از خدمت تدوین اسناد اختراع استفاده نمایید، این مرحله توسط کارشناس صورت خواهد گرفت.

 • انجام فرایند اداری و دریافت نامه استعلام، ارسال مدارک و توضیحات لازم از طریق ایمیل برای مخترع، مراجعه مخترع به مرجع علمی (معمولاً پارک علم و فناوری، دانشگاه های شهر یا استان )، پیگیری تا اخذ جوابیه

تبصره: در صورتیکه از خدمت پیگیری مرجع علمی استفاده نمایید، این مرحله توسط این مرکز انجام خواهد شد.

 • در صورت تایید شدن طرح: دریافت وکالتنامه از طریق پست پیشتاز در نشانی مخترع، امضاء اصل وکالتنامه، ارسال وکالتنامه و ارسال اصل تاییدیه علمی (پاسخ نامه استعلام) به مرکز نوآوری تک از طریق پست پیشتاز
 • دریافت گواهینامه ثبت اختراع
 1. محمد خدادادی
  2 سال گذشته پاسخ

  Hhhhhhhhhh