rnrnrn
شرایط ارزیابی شرکت های دانش بنیان

شرایط ارزیابی شرکت های دانش بنیان

 • کارشناس تجاری سازی و نوآوری
 • |
 • 22 سپتامبر 2021
 • |
 • بدون دیدگاهدانش بنیان چیست؟

طبق تعریف آیین نامه، شرکت دانش بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی و افزایش علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالاها و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای مورد نظر این آئین‌نامه، به تأیید کارگروه میرسد.

شرکت های دارای مجوز دانش بنیان (براساس سطح پذیرش) میتوانند از تسهیلات ویژه ای مانند معافیت های مالیاتی و گمرکی، ارائه مجوز استقرار، معافیت از پرداخت حق بیمه قراردادها، خدمات توانمندسازی و تجاری سازی، تسهیلات نظام وظیفه تخصصی و… بهره مند شوند.

شرایط احراز و ارزیابی دانش بنیان

طبق آیین نامه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان به منظور احراز صلاحیت دانش بنیانی، کالا یا خدمت ارائه شده توسط شرکت متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 1. سطح فناوری: کالا یا خدمت ارائه شده باید در سطح بالا یا متوسط به بالا در حوزه فناوری باشد، یعنی دانش فنی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی یا دانش فنی فرایند تولید محصول:
  1. به سختی قابل کپی پرداری باشد.
  2. نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه باشد.
  3. منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیده ای در محصول، شده باشد.

نکته: با توجه به میزان پیچیدگی دانش فنی، کالا یا خدمت تایید شده با توجه به شرایط فوق، به عنوان کالا یا خدمت سطح ۱ یا ۲ در نظر گرفته میشود.

 1. مرحله تولید: کالا باید در حال تولید باشد یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته شده باشد. به شرطی که برای نمونه آزمایشگاهی بتوان قابلیت های فنی را بررسی کرد. برای خدمات نیز باید مستندات مرتبط با فروش آن را داشته باشید.
 2. تحقیق و توسعه (R&D): شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه، حداقل در یكی از موارد زیر انجام داده باشد:
  1. طراحی زیر سیستم اصلی کالا و خدمات (زیر سیستم اصلی بخش هایی از محصول است که علاوه بر دارابودن شرط سطح فناوری، حداقل ۳۰ درصد از قیمت فروش محصول ناشی از آن بخش باشد.)
  2. طراحی یکپارچه سازی کالا و خدمت
  3. طراحی فرآیند/تجهیزات تولید کالا و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند/تجهیزات تولید

معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه به تفصیل در ادامه این مقاله توضیح داده شده است.

شرکت های متقاضی دانش بنیان علاوه بر موارد فوق، باید شرایط یکی از موارد زیر را دارا باشند:

 • نوپا نوع یک: شرکت های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح یک را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان (موارد ۱، ۲ و ۳ گفته شده در فوق)، ساخته و ارایه نمایند، بصورت شرکت نوپا نوع یک تایید می شود.
 • نوپا نوع دو: شرکت های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند، در صورتی که کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح دو را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان (موارد ۱، ۲ و ۳ گفته شده در فوق)، ساخته و ارایه نمایند، بصورت شرکت نوپا نوع دو تایید می شود.
 • تولیدی نوع ۱: حداقل ۲۵ درصد از درآمد عملیاتی سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده است)، ناشی از فروش کالاها یا خدمات دانش بنیان مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۲ و حائز همه معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان (موارد ۱، ۲ و ۳ گفته شده در فوق) باشد.
 • تولیدی نوع ۲: با توجه به اهمیت رسوخ فناوری های برتر در شرکت های صنعتی، شرکت های متقاضی که در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند، در صورت فعالیت در حوزه های فناوری برتر، با دارا بودن یكی از شرایط بندهای ۱ یا ۲ (بندهای زیر) به صورت تولیدی نوع ۲ تایید می شوند.
  1. شرکت کالاها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید مندرج در فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۱ یا ۲ را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی ساخته و ارائه نماید.
  2. شرکت مجری حداقل یك پروژه EPC (مهندسی، پیمانكاری و ساخت) باشد، مشروط به اینكه حداقل ۱۰ درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از بخش های حائز همه معیارهای کالاها و خدمات دانش بنیان (موارد ۱، ۲ و ۳ گفته شده در فوق) باشد.

نکته مهم: تنها شرکت های تولیدی نوع ۱ و نوپا نوع ۱ معاف از مالیات هستند.

جهت مشاوره و اخذ مجوز دانش بنیانی کلیک کنید.

نکات پایانی:

 • مدت اعتبار شرکت های دانش بنیان برای استفاده از مزایای قانونی، برای شرکت های ” نوپا نوع ۱″ و ” تولیدی نوع ۱″ به مدت ۲ سال، و برای شرکت های ” نوپا نوع ۲″ و ” تولیدی نوع ۲″ به مدت ۳ سال بوده و با ارزیابی و تایید مجدد، قابل تمدید است.
 • شرکت های ارائه دهنده خدمات تجاری سازی، در صورت دارا بودن شرایط، تنها میتوانند بصورت “شرکت تولیدی نوع ۲” تایید شوند.
 • شرکت های ارائه دهنده “خدمات شتابدهی کسب و کار و توسعه گری فضاهای نوآوری”، بدون نیاز به ارائه اسناد فروش، “شرکت تولیدی نوع ۲” یا “شرکت نوپا نوع ۲” تایید شوند.
 • دبیرخانه کارگروه میتواند شرکت های تایید شده را بر مبنای معیارهای این آئین نامه و سایر مصوبات کارگروه، بصورت دوره ای در کمتر از زمان ۲ سال، مورد ارزیابی قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، اقدامات لازم برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکت ها را به عمل آورد.
 • درصورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئین نامه در هر زمان، آن شرکت امكان استفاده از تسهیلات مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه میتواند اقدامات لازم را برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکت هایی که دارای معیارهای این آئین نامه نباشند، به عمل آورد.
 • پرونده شرکتهایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (در زمینه تسهیلات، حمایت ها، مالیات، بیمه و …)، طبق “دستورالعمل بررسی سوء سابقه شرکت‌ها” بررسی خواهد شد.
 • حمایت های مورد نظر قانون، صرفا برای توسعه و تولید کالاها و خدمات دانش بنیان تایید شده خواهد بود.
 • شرکت های تایید شده، جهت استفاده از هر یك از حمایت ها و تسهیلات مد نظر قانون، باید معیارهای خاص مورد نظر برای آن نوع حمایت ها و تسهیلات را نیز احراز کنند.
 • حمایت هایی که به هر دسته از شرکت ها تعلق میگیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذیصلاح تعیین میشود.
 • در صورت هرگونه تخلف شرکت در استفاده از حمایت های قانون برای مقاصد دیگر، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از این حمایت ها، مشمول مجازاتهای موضوع ماده (۱۱) قانون نیز میباشد.
 • پس از ورود اطلاعات توسط شرکت های متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه ارسال میکند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه کارگروه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه ارجاع میشود.
 • شرکتهای متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالی، میباشند.
 • صورتهای مالی شرکت های متقاضی، حسب مورد (بر مبنای مصوبه دبیرخانه کارگروه) باید به تأیید حسابرسان رسمی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) برسد.
 • پرونده شرکت هایی که برخی از معیارهای این آئین نامه را احراز نمیکنند، در موارد خاص به پیشنهاد اعضای کارگروه یا دبیرخانه کارگروه، در کارگروه مورد بررسی قرار میگیرد.
 • دبیرخانه کارگروه میتواند فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۱ و ۲ را اصلاح و به روز رسانی کند.
 • شرکت های متقاضی که نسبت به نتیجه ارزیابی کارگزار، اعتراض دارند، باید درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات لازم، به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

 

معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان

تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان

شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه، حداقل در یكی از موارد زیر انجام داده باشد:

 1. طراحی زیر سیستم اصلی کالا و خدمات (زیر سیستم اصلی بخش‌هایی از محصول است که علاوه بر دارا بودن شرط سطح فناوری، حداقل ۳۰ درصد از قیمت فروش محصول ناشی از آن بخش باشد.)
 2. طراحی یکپارچه سازی کالا و خدمت
 3. طراحی فرآیند/تجهیزات تولید کالا و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند/تجهیزات تولید

۳ بند فوق باید براساس یك یا ترکیبی از روش‌های زیر، انجام شده باشد:

 1. طراحی داخلی: طراحی صورت گرفته، مبتنی بر ایده و فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت، انجام شده باشد.
 2. مهندسی معكوس: طراحی صورت گرفته، مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه بر روی مهندسی معكوس محصولی که قبلا توسط افراد یا شرکت‌های دیگر تولید شده است، انجام شده باشد.
 3. انتقال فناوری به همراه ایجاد تغییرات اساسی: شرکت ابتدا دانش فنی را از طریق انتقال فناوری از مجموعه‌های بیرون از شرکت (از طریق خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات، دریافت آموزش از شرکت‌های دارنده دانش فنی و…) وارد کرده است، و در ادامه با انجام تحقیق و توسعه و طراحی، موفق به ایجاد تغییرات اساسی در محصول/فرآیند/تجهیزات پیچیده تولید، شده است.

نکته: در تمامی ۳ بند بالا، لازم است شرکت به دانش فنی و منطق طراحی (know-why)، دست یافته و مسلط باشد.

نکات پایانی:

 • در صورتی که طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، توسط افراد اصلی شرکت قبلا در مجموعه دیگری (از جمله دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و سایر شرکت‌ها) یا توسط تیم مشاوران فنی فعلی شرکت، انجام شده باشد و شرکت نیز بر دانش فنی و منطق طراحی (know-why) مسلط باشد، ۳ بند فوق مورد تایید خواهد بود.
 • به منظور حمایت از همكاری‌های فناورانه، در صورتی که شرکت دانش فنی محصول مندرج در” فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۱″ را از طریق انتقال فناوری از مجموعه‌های داخل کشور وارد کرده ولی تغییرات اساسی در محصول/فرآیند/تجهیزات تولید آن نداده است، در صورت تسلط شرکت بر بخشی از دانش فنی و منطق طراحی (know-why) و دارا بودن سایر شرایط آئین‌نامه، محصول میتواند بصورت کالا و خدمات مندرج در ” فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان سطح ۲″ مورد تایید قرار گیرد.

دستورالعمل بررسی سوء سابقه شرکت‌ها

شرکت‌هایی که سوء سابقه و تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته‌اند (در زمینه تسهیلات، حمایت‌ها، مالیات، بیمه و …)، از شمول بررسی در قالب این آئین نامه خارج میباشند و اعضای کارگروه، مشخصات شرکت‌هایی را که در تعامل با آن‌ها از انجام تكالیف قانونی و تعهدات خودداری کرده‌اند، در اختیار کارگروه قرار میدهند.

تبصره: صندوق نوآوری و شكوفایی از طریق اخذ اطلاعات از سایر نهادهای مالی، سابقه مالی شرکت‌های دارای سوء سابقه را استخراج و در اختیار کارگروه قرار میدهد.

در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه کارگروه میتواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعلام‌های لازم را دریافت دارد. دبیرخانه کارگروه میتواند برای این منظور از کارگزار یا کارگزاران معتمد و صاحب صلاحیت استفاده نماید.

در صورت اعتراض شرکت‌ها، دبیرخانه کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری نهایی را انجام خواهد داد.

تاییدیه شرکت‌های دانش‌بنیان که تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهیلات مالی و حمایت‌ها)، لغو میشود.

جهت دانلود آیین نامه ارزیابی کلیک کنید.

شرکت دانش بنیان تک به کمک کادری متخصص و مجرب آماده همکاری و همراهی با تیم ها و شرکت های متقاضی به منظور تهیه و ارزیابی مستندات لازم جهت کسب مجوز دانش بنیانی است. جهت مشاوره و اخذ مجوز دانش بنیانی کلیک کنید.