rnrnrn
” \u062a\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0645\u0648\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0647\u0631\u062a\u0632\u0644\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626″

” \u062a\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0645\u0648\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0647\u0631\u062a\u0632\u0644\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626″

  • مرتضی عطایی نژاد
  • |
  • 28 دسامبر 2023
  • |
  • بدون دیدگاه" \u062a\u0648\u0641\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u0645\u0648\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0641\u0631\u0627\u0646\u0633 \u0647\u0631\u062a\u0632\u0644\u06cc\u0627 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626"Reviewed by مرتضی عطایی نژاد on Dec 28Rating:
Contact راحت باشید، از ما بپرسید هر سوالی دارید!