rnrnrn

اخذ مجوز دانش بنیان

شرکت هایی که مجوز دانش بنیان دارند از حمایت های ویژه ای برخوردار می شوندمانند:معافیت های مالیاتی و گمرکی ، ارائه مجوز استقرار ، معافیت از پرداخت حق بیمه قرار داد هاو...

ثبت درخواست بیشتر بدانید

نوپا

شرکتهایی که از نظر کسب و کار و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا نکرده اند. این نوع شرکتها باید شرایط زیر را داشته باشند: الف- شرکت حداقل یك محصول در مقیاس نمونه آزمایشگاهی مطابق با فهرست کالاها و خدمات دانش بنیان، ساخته و ارائه کند. ب- درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد. (درآمد عملیاتی: درآمد ناشی از فروش کالاها یا خدمات شرکتها که در ردیفهای "فروش خالص"، "درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات" و "سایر درآمدهای عملیاتی" در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی شرکتها درج می شود.) پ- شرکت برنامه رشد خود را ارائه نموده و در فرآیند ارزیابی به تایید دبیرخانه برساند. ت- شرکت موفق به اخذ گرنتهای علمی و فناوری یا قراردادهای رسمی پژوهشی با اسناد مثبته تراکنش مالی واقعی از نهادهای دولتی یا مراکز معتبر در موضوع محصول هدف شده است. توجه: در مواردی که دستیابی به نمونه اولیه محصول یا خدمت، مستلزم تحقیق و توسعه مستمر در بازه زمانی بیش از یك سال است، در صورتیکه شرکت به مدت حداقل ۶ ماه تا زمان ارزیابی دارای حداقل دو شرط از شرایط زیر باشد، موضوع به عنوان یك محصول دانش بنیان پذیرفته می شود: ۱- برنامه تحقیق و توسعه متمرکز داشته و حداقل ۵۰ درصد هزینه شرکت صرف تحقیق در توسعه محصول هدف شده باشد. ۲- حداقل ۵۰ درصد از نیروی انسانی شرکت به صورت تخصصی در تحقیقات مرتبط با موضوع فعالیت داشته است. توجه: شرکتهای فاقد اظهارنامه مالیاتی صرفا یك سال از زمان اولین تایید فرصت خواهند داشت تا اظهارنامه مالیاتی خود را به دبیرخانه ارائه کنند.

فناور

شرکتهای فعال در حوزه تولید و توسعه کالاها و خدمات فناورانه و نوآورانه که از نظر کسب و کاری و اقتصادی به بلوغ کافی دست پیدا کرده اند. این شرکتها باید دارای شرایط زیر باشند: الف- شرکت دارای تولید تجاری حداقل یك کالا/ خدمت دانش بنیان، باشد. ب- درآمد عملیاتی در آخرین اظهارنامه مالیاتی شرکت باید بیش از ۵۰ میلیارد ریال باشد. (درآمد عملیاتی: درآمد ناشی از فروش کالاها یا خدمات شرکتها که در ردیفهای "فروش خالص"، "درآمد ناخالص پیمانکاری/ ارائه خدمات" و "سایر درآمدهای عملیاتی" در صورت سود و زیان اظهارنامه مالیاتی شرکتها درج می شود.) پ- شرکت باید حداقل ۱۰ نفر نیروی بیمه شده تمام وقت داشته باشد. ت- شرکت باید برنامه رشد خود را ارائه کند و گزارش پیشرفت آن را به صورت سالانه به تایید دبیرخانه برساند. ث- سهم فروش کالاها/ خدمات دانش بنیان شرکت از فروش کل حداقل ۵۰ درصد باشد. توجه: درآمد حاصل از موارد زیر در فروش کالاها/ خدمات دانش بنیان، لحاظ نمی شوند: ۱- پروژه (مهندسی، پیمانکاری و ساخت “EPC”) که کمتر از ۱۰ درصد از قیمت قرارداد پروژه در بخش طراحی مفهومی و تفصیلی حائز همه معیارهای ماده (۱) باشد. ۲- خدمات تجاری سازی، خدمات آزمایشگاهی و همچنین فرآیندهای حائز شرایط ماده (۱) که منجر به تولید محصولات غیر دانش بنیان می شوند.

درواقع طبق این ماده، فعالیت شرکت دانش‌ بنیان شما این نتیجه را در پی دارد که شما با استفاده از علم خود،‌ می توانید درآمدزایی ‌کنید. هم‌چنین با استفاده از روش‌های صحیح علمی می‌توانید به توسعه اقتصادی هم کمک کنید. تاسیس یک شرکت با کمک دانش علمی؛ اگر فردی تحصیل‌کرده هستید و به درآمدزایی هم فکر می‌کنید، یک شرکت دانش بنیان تاسیس کنید. اطلاعاتی که تولید می‌کنید محصولات اصلی شرکت شما هستند و با تجاری‌سازی آن‌ها می‌توانید سود به دست بیاورید.

تعریف شرکت دانش بنیان

ماده ۱ «قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، شرکت دانش‌بنیان را این‌طور تعریف کرده است: شرکت یا موسسه ی خصوصی یا تعاونی که برای هم افزایی علم و ثروت، توسعه ی اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی ( شامل گسترش و کاربرد اختراع و نو آوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا ها و خدمات) در حوزه ی فناوری های برتر و با ارزش افزوده ی فراوان و بر اساس معیار های مورد نظر به تایید کارگروه می رسد.

حمایت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

حمایت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شرکت­های دانش بنیان با هدف...

آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در بخش …

آئین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در بخش …

هیئت وزیران دولت دوازدهم در جلسه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ به پیشنهاد وزارت...

شرایط ارزیابی شرکت های دانش بنیان

شرایط ارزیابی شرکت های دانش بنیان

آیین ­نامه و شرایط ارزیابی شرکت­ها و موسسات دانش ­بنیان...

تعهدنامه شرکت های متقاضی دانش بنیان

تعهدنامه شرکت های متقاضی دانش بنیان

تعهدنامه شرکت ها و موسسات متقاضی استفاده از مزایای قانون...

05191010117
Contact راحت باشید، از ما بپرسید هر سوالی دارید!