rnrnrn۶ نکته در نوشتن ادعانامه ثبت اختراع

 

ادعانامه از مهمترین مدارک مرتبط با اختراع است که چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ حقوقی دارای جایگاه و اهمیت خاصی است.

همانطور که در تعریف اختراع ذکر شده، اختراع راه حلی تکنیکی به منظور حل مشکل فنی موجود است و باید دارای هر سه شرط زیر باشد:

  • جدید بودن در سطح جهان
  • داشتن گام ابتکاری قابل ملاحظه
  • کاربرد صنعتی

هنگام تنظیم فایل ادعانامه باید به این نکته توجه داشت که هر ادعا به نحوی هر سه شرط فوق را برآورده کند.

می بایست در این فایل لزوماً با بیانی كاملاً دقيق، محدوده فنی و تكنيك طرح ارائه گردد بگونه ای که ادعاها بیانگر برجستگی های فنی و فاکتورهای نوآورانه ای باشد که مخترع خواستار انحصار و حمایت از آن است.

توصیه می شود با یک کارشناس برای تهیه اظهارنامه اختراع بویژه ادعاها مشورت کنید.

 

جهت دریافت مشاوره تخصصیʺتدوین ادعانامهʺ با شماره ۰۵۱۹۱۰۱۰۱۱۷  تماس بگیرید.

 

      ۱٫ ادعاي شماره یک باید یک ادعاي مستقل باشد:

در ادعاي شماره یک كه ادعاي مستقل است كليّتِ ادعایِ اختراعی باید بيان شود و در ادعاهاي وابسته بعدي ضمن ارجاع به شماره ادعای مستقل، جزئیات فنی و تکنیک موضوع، صریح و شفاف و دقیق ارائه گردد.

هر تقاضای ثبت اختراع حداقل دارای یک ادعای مستقل می باشد و بسته به موضوع مورد ادعا، بیش از یک ادعای مستقل نیز متصور است.

 

      ۲٫ از ارائه مزایا، قابلیت ها، کاربردها، قضاوت در مورد ویژگی ها و مانند این­ها در ادعا پرهیز نمایید:

ادعاها باید تکنیک و ابتکاری که باعث بروزِ آن مزایا و قابلیت ها و کاربردها شده بیان کند

مطلب پیشنهادی:   جستجوی اختراع در گوگل پتنت

و محل ارائه مزایا، قابلیت ها، کاربردها، قضاوت در مورد ویژگی ها و مانند این­ها نمی باشد.

 

      ۳٫  ادعاها باید توسط اطلاعات ارائه شده در فایل توصیف اختراع پشتیبانی شوند:

ادعاها نباید از اطلاعات ارائه شده در فایل توصیف اختراع فراتر رفته و بطور کامل در این فایل و خصوصاً بخش « ارائه راه حل براي مشكل فني موجود …» اثبات و مدلل شده باشد.

 

      ۴٫ از ارجاع به نقشه ها یا توصیف در ادعانامه امتناع گردد:

جز در موارد غیرقابل اجتناب ، مقدمه، روش اجرا، شکل، نمودار و ارجاع به نقشه های اختراع در ادعانامه ذکر نمی گردند

و تا حد ممکن از به کار بردن عباراتی مانند (همان طور که در نقشه ها نشان داده شده) یا (همان طور که در توصیف آمده) خودداري شود.

 

      ۵٫ ادعای اختراع باید صریح و شفاف باشد:

هر مخترع یا درخواست‌کننده ثبت اختراع، ملزم است تا در ازای اعطای حق انحصاری بهره‌برداری از آن، تمامی اطلاعات مرتبط با اختراع را به طور کامل افشا نماید.

این افشای اطلاعات، باید به نحوی باشد که یک فرد متخصص و دارای مهارت در حوزه مرتبط با اختراع، با استفاده از اطلاعات ارائه شده، قادر باشد تا اختراع را بازسازی نماید.

دلیل اینکه متقاضی باید توضیحات طرح را به صورت شفاف و کامل ارائه نماید این است که درصورت ممانعت از درج اطلاعات به صورت صریح و شفاف، امکان سوءاستفاده برای دیگران را به وجود آورده و نقض حق مالکیت در آینده برای مخترع محتمل خواهد بود.

مطلب پیشنهادی:   آخرین تکنولوژی های ابداع شده در داروسازی

 

      ۶٫ تعداد ادعاها باید معقول و متناسب باشد:

تعداد ادعاها با توجه به ماهیت اختراع باید معقول بوده و شماره گذاري آنها در صورت تعدد باید به ترتیب باشد.

 

 

نحوه نگارش طرح توجیهی (امکان سنجی)

ابعاد امکان سنجی

ضرورت ثبت اختراع

02191010764
Contact راحت باشید، از ما بپرسید هر سوالی دارید!